GENEL BAŞKAN'DAN

13 Ocak 2012 tarihinde kurulmuş olan Belediye Başkanları Birliğimiz, yaklaşık 5 yıldır faaliyet göstermektedir. Yerel yönetimlerde görev yapmış ve yapmakta olan belediye başkanları arasında dostluğu; sosyal, kültürel, fikri ve manevi dayanışmayı sağlamak, üyelerin bilgi ve deneyimlerinden toplumu yararlandırmak için bilimsel ve kültürel faaliyette bulunarak, siyasal kültür ortamının gelişmesini, yerel yönetim geleneklerinin yerleşmesini ve yerel yönetim demokrasimizin güçlenip devamlılığını temin ve üyelerimizin dışında yerel veya ulusal düzeyde toplumun ihtiyaç ve sorunlarına yönelik çözümler üreterek ve toplumsal gelişmeye katkı sağlamak ve de derneğin amaç edindiği hizmetler herkesin yararına açık olacak belirli yöre veya kitleye hizmetle sınırlı olmayacak olup bu amaç ile kurulmuştur.

Belediye Başkanları Birliğimiz; belediye başkanlarının dayanışmasının sağlanması, tecrübe paylaşımı belediye başkanlarının ve emeklilerinin yaptıkları göreve uygun hayat standartlarının sağlanması, için uygun özlük haklarına kavuşması, belediye başkanlarının eğitimi gibi konularda çalışmalar yürütülmektedir. Belediye Başkanları Birliğimizce çıkarılan ‘Başkanlar’ adlı bir yayın organı bulunmaktadır. Ayrıca ‘Belediyeler İçin Finansman Kaynakları’ adlı bir kitap çıkarılmış ve tüm belediyelere ücretsiz gönderilmiştir.