Duyurular

Yaşanmış Belediye Başkanı Öyküleri Projesi

Türkiye Belediye Başkanları Birliği olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılı kutlamaları çerçevesinde “Yaşanmış Belediye Başkanı Öyküleri” adıyla bir proje başlatmış bulunmaktayız.

10 ay önce

EĞİTİM SEMİNERİ

Kamu ve Sivil Toplum İşbirliği ile Belediyelerde İklim Değişikliği Hakkında Bilgilendirme, Bilinçlendirme ve Eylem Planı Hazırlama Eğitimi Seminerinin ilk yarısı TOKAT ve KIRŞEHİR ilinde başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

2 yıl önce

TÜRKİYE BELEDİYE BAŞKANLARI BİRLİĞİ 2021 YILI GENEL KURUL GÜNDEMİ

TBBB 2021 YILI GENEL KURUL GÜNDEMİ 1. Yoklama, açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması. 2. Divan Heyetinin Teşekkülü. 3. Genel Başkan Hüseyin ERER’in açılış konuşması. 4. Protokol konuşmaları. 5. 2019-2021 Yıllarına ait faaliyet raporu, mali raporlar ve Denetim Kurulu raporunun okunması. 6. Yönetim Kurulu raporu ve Denetim Kurulu Raporlarının ayrı ayrı ibrasının Genel Kurul’un onayına sunulması. 7. Dernek Tüzüğünde ihtiyaç duyulan değişikliklerin yapılması. 8. 2021 Yılı İçerisinde 50 İl Temsilciliğinin oluşturulması ve Projelerin yapılması, takibi ve uygulanması nedenleriyle işlerin yoğunlaşması göz önünde bulundurularak kullanılacak özel araçların giderlerinin karşılanması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi. 9. 2022,2023 ve 2024 Yılları tahmini bütçelerinin görüşülmesi ve kabulü. 10. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin seçimi. 11. İl Temsilcilerinin Konuşmaları. 12. Dilek, temenniler ve kapanış.

3 yıl önce

GENEL KURUL ÇAĞRISI

GENEL KURUL ÇAĞRISI Derneğimizin olağan Genel Kurulu;07.12.2021 TARİHİNDE SAAT 10:00'da Türkiye Belediyeler Birliği'nin Tunus Caddesi NO:12 Çankaya/Ankara adresindeki salonunda yapılacaktır.Çoğunluk sağlanamaması durumunda 15.12.2021 tarihinde aynı adreste saat 10:00 da yapılacaktır. Bilgilerinize arz ederim. Hüseyin ERER Türkiye Belediye Başkanları Birliği Genel Başkan

3 yıl önce