Yaşanmış Belediye Başkanı Öyküleri Projesi

Türkiye Belediye Başkanları Birliği olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılı kutlamaları çerçevesinde “Yaşanmış Belediye Başkanı Öyküleri” adıyla bir proje başlatmış bulunmaktayız.

11 Eylül 2023, Pazartesi

Sayın Başkanım.
Türkiye Belediye Başkanları Birliği olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılı kutlamaları çerçevesinde “Yaşanmış Belediye Başkanı Öyküleri” adıyla bir proje başlatmış bulunmaktayız.


Yakın tarihimizde belediye başkanlarımızın içinde bulunduğu bu tür bir etkinliğe rastlanmamış olup, ilk kez düzenlenmiş olması bakımından özgün bir çalışma olarak ilginizi çekeceğini düşünmekteyiz.
Belediye başkanlığı gibi 24 saat halkın hizmetinde bulunan belde temsilcilerininpaylaşılmasında yarar gördükleri, tarihe not düşer gibi geleceğearmağan olarak bırakmak istedikleri;güzel, anlamlı, dramatik, mizahi, trajedikve didaktik yaşanmış anı, fıkra ve öykülerin ortaya çıkarılarak; kitap, tiyatro ve sinema filmi gibi araçlarla toplumla paylaşılması amaçlanmıştır.
Başkanlarımız arasında roman düzeyinde eser ortaya koyacak pek çok kişinin olabileceği kanaati ve ümidini taşımaktayız. Ancak, zaman darlığı dolayısıyla projemizin şimdilik anı, fıkra ve öyküler çerçevesinde sınırlandırılması uygun görülmüştür.
Hedeflerimiz
1. Eski ve yeni belediye başkanlarımızı kişisel olarak Cumhuriyetimizin 100. Yılı kutlamasına katkı sunmasını sağlamak; 100. Yıl kutlama programına ulusal düzeyde zenginlik ve ayrı bir renkkatmak.
2.Üç aşamalı değerlendirme sonucunda ödüle uygun görülen ilk 3 dereceye girecek ve yayımlanmak üzere 100. Yılda toplamda 100 eseri seçmek.
3. Cumhuriyetimizin 100. Yılı kutlaması kapsamında literatüre ve kültür hayatımıza anı, fıkra ve öykü türünde yeni eserler kazandırılmasından dolayı ödül programı/etkinliği düzenlemek.
4.Dereceye giren yazıları senaryolaştırmak, dramatize etmek veya filmlerini yapmak/ yaptırmaktır.


Katılma koşulları
1.Gönderilecek anı, fıkra ve öykülerin (eserlerin) bizzat belediye başkanlarının yaşamış olduğu, başından geçen olay vedurumlarla ilgili olmalıdır.
2. Başka hiçbir yerde ve yayın kuruluşunda yayımlanmamış olup, ilk kez yayımlanmak üzere gönderilmelidir. Birbirinden bağımsız ve ayrı başlıklarda olmak üzere en fazla 3 eser gönderilebilir.
3. Herhangi bir parti, kişi, topluluk ve kurumu kötüleyici ve suç içeren nitelikte olmamalıdır.
5. Yazılara yazının konusuna uygun mutlaka bir başlık, yani ad konulmalıdır. Örneğin, “Bakan Beyin Kırmızı Arabası”,”Beladiye Başkanı” gibi.
6. Yazılar A4 dosya kağıdına, 12 puntolu olarak yazılmalıdır. Eserlerin yazımı konusunda profesyonellerden yardım almak mümkündür.
7. Gönderilecek yazılar (eserler) 15 sayfayı geçmemelidir.
8.Yazılar iki nüsha olarak her sayfası imza veya paraflanmış olarak; ayrı bir sayfayakatılımcının adı ve soyadı, görev yapılan belediyenin adı, belediye başkanlığı yapılan tarihler, gönderilen anı, fıkra veya öykünün(eserin) başlığı yazılmış şekilde kapalı bir zarf içinde veya e posta yoluyla gönderilmelidir.
9.Eserin gönderileceği zarf Türkiye Belediye Başkanları Birliği Atatürk Bulvarı, Sümer Apt, No: 167/4, Ankara veya e posta([email protected]) en geç 1 Kasım 2023 Pazartesi gününe kadar gönderilmelidir.
Katılımlarınızı bekler, bilgi ve gereğini arz/rica ederim.

Hüseyin ERER

Genel Başkan