2. Uluslararası Düzce Tarih, Kültür ve Sanat Sempozyumu

#Düzenleme komitesinde bulunduğumuz 2. Uluslararası Düzce Tarih, Kültür ve Sanat Sempozyumu 11-13 Aralık 2015 tarihler arasında düzenlenecektir.

Ayrıntılı bilgi : http://baskanlar.net/haberler/347Uluslararası Katılımlı Ulusal Su ve Sağlık Kongresi

Uluslararası Katılımlı Ulusal Su ve Sağlık Kongresi Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Karadeniz Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Çukurova Üniversitesi işbirliğinde, 26-30 Ekim 2015 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecektir. Kongrede, ulusal ve uluslararası su mevzuatı, içme kullanma suları, ambalajlı sular (doğal kaynak suları, içme suları ve mineralli sular), yüzme suları, yüzme havuzları, tarımsal amaçlı su kullanımı, atık sular, kaplıcalar, su ürünleri, afetlerde su yönetimi, toplu yaşam alanlarında su, su kalitesinin izlenmesi gibi konular ele alınacaktır. Kongrenin katılımcı hedef kitlesi olarak üniversiteler, belediyeler, il özel idareleri, ambalajlı su üreticileri ve sanayicileri, su ürünleri üretici ve satıcıları, su kalitesi izlemesi yapanlar belirlenmiştir.

Ayrıntılı bilgi: http://www.suvesaglik.org/2015/

2. Ulusal Biyosidal Kongresi (9-13 Kasım 2015)

Uluslararası katılımlı 2. Ulusal Biyosidal Kongresi Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Çukurova Üniversitesi ve Ege Üniversitesi işbirliğinde, 9-13 Kasım 2015 tarihleri arasında Çeşme’de düzenlenecektir. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin yetkili otoriteleri, üniversiteler, hastaneler, belediyeler, yurt içi ve yurt dışından sektör temsilcilerinin katılımıyla düzenlenecek olan Kongrede, Biyosidal Ürün Mevzuatı, uygulamaları, analizleri, analiz laboratuvarları, üretim yerleri, biyosidal ürünlerin AB ve dünyadaki uygulamaları gibi konuları ele alınacaktır.

Ayrıntılı bilgi : www.biyosidal2015.org