TÜRKİYE BELEDİYE BAŞKANLARI BİRLİĞİ 2021 YILI GENEL KURUL GÜNDEMİ

TBBB 2021 YILI GENEL KURUL GÜNDEMİ 1. Yoklama, açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması. 2. Divan Heyetinin Teşekkülü. 3. Genel Başkan Hüseyin ERER’in açılış konuşması. 4. Protokol konuşmaları. 5. 2019-2021 Yıllarına ait faaliyet raporu, mali raporlar ve Denetim Kurulu raporunun okunması. 6. Yönetim Kurulu raporu ve Denetim Kurulu Raporlarının ayrı ayrı ibrasının Genel Kurul’un onayına sunulması. 7. Dernek Tüzüğünde ihtiyaç duyulan değişikliklerin yapılması. 8. 2021 Yılı İçerisinde 50 İl Temsilciliğinin oluşturulması ve Projelerin yapılması, takibi ve uygulanması nedenleriyle işlerin yoğunlaşması göz önünde bulundurularak kullanılacak özel araçların giderlerinin karşılanması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi. 9. 2022,2023 ve 2024 Yılları tahmini bütçelerinin görüşülmesi ve kabulü. 10. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin seçimi. 11. İl Temsilcilerinin Konuşmaları. 12. Dilek, temenniler ve kapanış.

26 Kasım 2021, Cuma